Pelanggan yang berminat untuk mendapatkan pinjaman perpustakaan dari koleksi perputakaan lain, bolehlah datang ke kaunter pinjaman dan mengisi borang. Pinjaman koleksi dari perpustakaan lain bergantung kepada keberadaan bahan tersebut dan pelanggan perlu menanggung sendiri denda sekiranya ada.