Unit UPPPK diketuai oleh seorang pustakawan dan dibantu oleh 5 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan tugas-tugas seperti di bawah ini:-

  1. Menguruskan pendaftaran dan pembatalan keahlian
  2. Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku
  3. Menguruskan tempahan buku
  4. Menguruskan denda lewat memulangkan buku
  5. Menguruskan pinjaman antara perpustakaan
  6. Mengurus penyusunan buku di rak
  7. Mengurus susunatur tempat bacaan
  8. Menguruskan penggunaan bilik perbincangan dan kubikal
  9. Menguruskan penghantaran surat peringatan lewat pemulangan buku
  10. Memantau disiplin dan kepuasan hati pelanggan