Unit UPPPK diketuai oleh seorang pustakawan dan dibantu oleh 3 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan tugas-tugas seperti di bawah ini:-

  1. Mengurus pendidikan pengguna, klinik OPAC dan taklimat  perpustakaan
  2. Menguruskan pelawat perpustakaan
  3. Mengurus koleksi cakera padat, koleksi khas dan surat khabar  
  4. Mengurus perkhidmatan di Bilik IT
  5. Mengurus dan memproses kertas soalan, projek pelajar, tesis dan laporan tahunan syarikat
  6. Memantau perkhidmatan fotostat dan cetakan
  7. Menguruskan promosi perpustakaan
  8. Menguruskan tempahan bilik IT, Bilik Latihan, Bilik Mesyuarat, Ruang Bicara Ilmu dan Bilik Seminar Perpustakaan.