UPSTM terletak dibawah Timbalan Ketua Pustakawan Kanan yang juga Ketua Perpustakaan Dato’ Jaafar Hassan dan mempunyai 2 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan pentadbiran umum ke atas keseluruhan perpustakaan iaitu

 1. Mengurus pentadbiran umum Perpustakaan
 2. Menyelia semua staf Perpustakaan
 3. Merancang penambahbaikan Perpustakaan
 4. Mengurus dokumen kewangan, laporan, statistik dan dokumen kualiti Perpustakaan
 5. Mengurus latihan staf Perpustakaan
 6. Menyelaras dengan bahagian - bahagian lain di UiTM Cawangan Perlis
 7. Mengurus infrastruktur dan perkhidmatan teknologi maklumat 
 8. Menguruskan prasarana komputer perpustakaan
 9. Mengurus perlaksanaan Kualiti Pentadbiran Perpustakaan
 10. Mengurus penilaian prestasi dan Sasaran Kerja Tahunan staf Perpustakaan
 11. Mengurus pembelian dan pelupusan peralatan Perpustakaan