Unit UPSI diketuai oleh seorang pustakawan dan dibantu oleh 4 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan tugas-tugas seperti di bawah ini:-

  1. Mengurus hal ehwal perolehan buku
  2. Mengurus cadangan pembelian buku dari pensyarah
  3. Mengawal perbelanjaan vot buku  dan Tabung Amanah Pelajar (Perpustakaan)
  4. Memantau prestasi pembekal buku
  5. Mengemaskini senarai bacaan dalam  silibus
  6. Mengurus pelupusan bahan bacaan
  7. Melaksanakan penjilidan bahan Perpustakaan