Unit UPBP diketuai oleh seorang pustakawan dan dibantu oleh 4 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan tugas-tugas seperti di bawah ini:-

  1. Menguruskan pengkatalogan bahan
  2. Menguruskan pengkelasan bahan
  3. Pengawalan Kualiti fizikal bahan bacaan serta keselamatan bahan sebelum dikeluarkan kepada pengguna
  4. Menguruskan pengeditan rekod bahan dalam sistem WILS