Unit UJPD diketuai oleh seorang pustakawan dan dibantu oleh 1 orang kakitangan.

Unit ini menjalankan tugas-tugas seperti di bawah ini:-

  1. Mengurus perkhidmatan Jurnal dan majalah
  2. Menguruskan perkhidmatan Astro
  3. Mengindeks artikel jurnal/majalah 
  4. Memguruskan perkhidmatan pinjaman dan pemulangan jurnal dan majalah
  5. Memberi perkhidmatan rujukan dan pendidikan "on-line databases" kepada pengguna
  6. Mengurus koleksi jurnal dan majalah dirak-rak terbuka
  7.  Menguruskan penjilidan jurnal dan majalah
  8.  Mengurus penilaian prestasi pembekal dan penjilid luar